پایگاه خبری

استخوان در گلوی جمهوری خواهان آمریکا

استخوان در گلوی جمهوری خواهان آمریکا
برای نخستین بار در تاریخ سیاسی آمریکا ، حزب جمهوریخواه و یا دستکم بخش بزرگی از نخبگان و متنفذان این حزب در آستانه برگزاری یک انتخابات سرنوشت ساز در آرزوی شکست نامزد خود و پیروزی نامزد حزب رقیب در انتخابات است و دونالد ترامپ نامزدی که خود را به این حزب تحمیل کرد، حمایت های بخش مهمی از چهره های متنفذ حزبی را از دست داده است.

استخوان در گلوی جمهوری خواهان آمریکا

اندروید