پایگاه خبری

اسامی اعضای شورای شهر بم و فهرج

اسامی اعضای شورای شهر بم و فهرج
نتایج شمارش آراء پنجمین دوره شورای شهر فهرج مشخص شد.

اسامی اعضای شورای شهر بم و فهرج