پایگاه خبری

از پردیس تا دره سیلیکون چقدر راه است؟

از پردیس تا دره سیلیکون چقدر راه است؟
عصری پرشتاب که همه چیز روی کسری از ثانیه تغییر می کند و کهنه و کهنه تر می شود. درواقع استارت آپ ها نه تنها جهان کسب و کار را تغییر داده اند بلکه جهان رقابت را نیز دگرگون کرده اند.این شرکت ها به همه آموختند که به جای دنباله روی کورکورانه از رقابت باید سعی کرد تا چارچوب رقابت را بزرگ تر کنند و چنین نیز کردند.

از پردیس تا دره سیلیکون چقدر راه است؟

روزنامه ایران