پایگاه خبری

ادعای حمله موشکی مجدد به ناوشکن آمریکایی

ادعای حمله موشکی مجدد به ناوشکن آمریکایی
مقام‌های نظامی آمریکایی مدعی شده‌اند که یک ناوشکن این کشور در دریای سرخ روز چهارشنبه برای بار دوم طی چند روز اخیر هدف پرتاب موشک قرار گرفته است.

ادعای حمله موشکی مجدد به ناوشکن آمریکایی

کیمیا دانلود