پایگاه خبری

ادعای جدید دادگاه آمریکایی علیه ایران

ادعای جدید دادگاه آمریکایی علیه ایران
دادگاه آمریکایی در ادعایی یک مرد 43 سنگاپوری به نام ««استیون لیم» را به جرم ارسال ماژول‌های رادیویی قابل استفاده در بمب به ایران به 40 ماه حبس محکوم کرد.

ادعای جدید دادگاه آمریکایی علیه ایران