پایگاه خبری

اخوان: با کرانچار نتایج خوبی گرفتیم

اخوان: با کرانچار نتایج خوبی گرفتیم
سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: با توجه به مدتی که کرانچار در سپاهان مشغول فعالیت است، توانسته نتایج خوبی برای این تیم کسب کند.

اخوان: با کرانچار نتایج خوبی گرفتیم