اخبار فرهنگی

اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 8 هزار میلیارد تومان است

اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 8 هزار میلیارد تومان است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم با اعلام اینکه در طول مجلس نهم چندین بار مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح و پیگیری کردیم، گفت: به هر حال دولت تمایلی به پرداختن به این موضوع نداشت و در نهایت به تحقیق و تفحص منجر شد.

اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 8 هزار میلیارد تومان است

قرآن