پایگاه خبری

احتمال غیبت زلاتان برابر چلسی

احتمال غیبت زلاتان برابر چلسی
در صورت محرومیت احتمالی زلاتان، شاهد عدم حضور او در جدال حساس برابر چلسی در جام حذفی خواهیم بود.​​​​​​​

احتمال غیبت زلاتان برابر چلسی