پایگاه خبری

احتمال تصویب طرح فرانسه درباره حلب قوت گرفت

احتمال تصویب طرح فرانسه درباره حلب قوت گرفت
شورای امنیت با هدف بررسی استقرار ناظران در حلب تشکیل جلسه داد و بر برگزاری نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل در صورت لزوم تاکید شد.

احتمال تصویب طرح فرانسه درباره حلب قوت گرفت