نقره

اتحادیه فوتبال انگلیس دو ستاره گواردیولا را نقره داغ کرد

اتحادیه فوتبال انگلیس دو ستاره گواردیولا را نقره داغ کرد
اتحادیه فوتبال انگلیس آگوئرو و فرناندینیو را نقره داغ کرد.

اتحادیه فوتبال انگلیس دو ستاره گواردیولا را نقره داغ کرد