پایگاه خبری

ابراهیموویچ: پیوستن به ناپولی؟ خواهیم دید!

ابراهیموویچ: پیوستن به ناپولی؟ خواهیم دید!
زلاتان ابراهیموویچ احتمال پیوستن به ناپولی را رد نکرده است.

ابراهیموویچ: پیوستن به ناپولی؟ خواهیم دید!