موبایل

آیا ویندوز 10 موبایل مرده است؟

آیا ویندوز 10 موبایل مرده است؟
مایکروسافت اخیرا گزارش درآمد سه ماهه خود را ارایه کرده و در آن عملا پذیرفته که که ویندوز 10 موبایل مرده است.

آیا ویندوز 10 موبایل مرده است؟