پایگاه خبری

آیا دلایل منتقدان شهرداری در حادثه پلاسکو منطقی است؟

آیا دلایل منتقدان شهرداری در حادثه پلاسکو منطقی است؟
در هر حادثه‌ جانکاهی نظیر پلاسکو، بلاشک فرد یا افرادی و یا نهاد و نهادهایی مقصرند و باید هزینه قصور یا تقصیر را بپردازند؛ در آن تردیدی نیست؛ اما مهمتر از این اصل موضوعه، متدولوژی و شیوه‌ای است که برای مقصریابی به کار گرفته می‌شود.

آیا دلایل منتقدان شهرداری در حادثه پلاسکو منطقی است؟