پایگاه خبری

آنتونیو گوترس به عنوان جایگزین بان‌کی‌مون انتخاب شد

آنتونیو گوترس به عنوان جایگزین بان‌کی‌مون انتخاب شد
مجمع عمومی سازمان ملل آنتونیو گوترس را به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل انتخاب کرد.

آنتونیو گوترس به عنوان جایگزین بان‌کی‌مون انتخاب شد

دانلود آهنگ جدید