پایگاه خبری

آمار نگران کننده رونالدو برابر اتلتیکومادرید

آمار نگران کننده رونالدو برابر اتلتیکومادرید
علیرغم درخشش فراوان رونالدو طی سالهای اخیر برابر رقیب همشهری، در رقابت های اروپایی اوضاع به شکل دیگری بوده است.​​​​​​​

آمار نگران کننده رونالدو برابر اتلتیکومادرید