پایگاه خبری

آمار بد آقای خاص در منچستر

آمار بد آقای خاص در منچستر
شکست تحقیرآمیز منچستر یونایتد مقابل چلسی عملکرد بد آقای خاص را بیش از پیش جلوه داد.

آمار بد آقای خاص در منچستر

مجله اتومبیل