قیمت

آمارها را دستکاری کرده‌اند/ پرتقال‌های دولتی چرا سر از بازار آزاد درآورد/ سودجویی برخی مدیران دولتی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد

آمارها را دستکاری کرده‌اند/ پرتقال‌های دولتی چرا سر از بازار آزاد درآورد/ سودجویی برخی مدیران دولتی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد
وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم معتقد است، اقتصاد بازار در مقابل بازار به درستی اجرا نشده، چرا که برخی مدیران دولتی در کار واردات دست دارند و بیشترین میزان گندم در سال ۹۳ وارد شده که معلوم نیست، سر از کجا درآورده است.

آمارها را دستکاری کرده‌اند/ پرتقال‌های دولتی چرا سر از بازار آزاد درآورد/ سودجویی برخی مدیران دولتی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد