پایگاه خبری

آمارهای خواندنی منچستر یونایتد – وستهم

آمارهای خواندنی منچستر یونایتد – وستهم
وقتی که منچستر یونایتد یک بازی زیبا را مقابل فاینورد ارائه داد، همگان منتظر درخشش شاگردان ژوزه مورینیو در هفته سیزدهم لیگ برتر در مقابل وستهم یونایتد بودند اما اتفاقات به سود آنها رقم نخورد. نگاهی متفاوت به این بازی از دریچه آمار و ارقام

آمارهای خواندنی منچستر یونایتد – وستهم