پایگاه خبری

آمادگی بسیج مردمی برای مرحله ششم عملیات موصل

آمادگی بسیج مردمی برای مرحله ششم عملیات موصل
سخنگوی «سرایا الجهاد» یکی از گروه‌های بسیج مردمی عراق با اشاره به تکمیل تدارکات لازم برای آغاز مرحله ششم عملیات موصل، این مرحله را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرد.

آمادگی بسیج مردمی برای مرحله ششم عملیات موصل