پایگاه خبری

آماده سازی پرچم 600 متری به نام امام حسین(ع) برای بازی تیم ملی +عکس

آماده سازی پرچم 600 متری به نام امام حسین(ع) برای بازی تیم ملی +عکس
دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از فضاسازی ورزشگاه آزادی در روزی بازی فوتبال ایران و کره جنوبی خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری بازی فوتبال در شب عاشورای حسینی تلاش کردیم تا فضای ورزشگاه متناسب با این ایام باشد.

آماده سازی پرچم 600 متری به نام امام حسین(ع) برای بازی تیم ملی +عکس

کرمان نیوز