پایگاه خبری

آقای روحانی! یکسال و نیم از پرپر شدن عزیزانمان گذشت اما کسی گریبان سعودی‌ها را نگرفت/ تکلیف شهدایی که پیکرشان هنوز هم مفقود است چه می‌شود؟

آقای روحانی! یکسال و نیم از پرپر شدن عزیزانمان گذشت اما کسی گریبان سعودی‌ها را نگرفت/ تکلیف شهدایی که پیکرشان هنوز هم مفقود است چه می‌شود؟

آقای روحانی! یکسال و نیم از پرپر شدن عزیزانمان گذشت اما کسی گریبان سعودی‌ها را نگرفت/ تکلیف شهدایی که پیکرشان هنوز هم مفقود است چه می‌شود؟