پایگاه خبری

آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از امروز

آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از امروز
فعالیت‌های انتخاباتی ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز شد.

آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از امروز