زمین

آغاز رزمایش بیت‌ المقدس 29 نیروی زمینی ارتش

آغاز رزمایش بیت‌ المقدس 29 نیروی زمینی ارتش
رزمایش بزرگ بیت‌المقدس ۲۹ نیروی زمینی ارتش در منطقه نصرآباد اصفهان و همزمان با سالروز سوم خرداد آغاز شد.

آغاز رزمایش بیت‌ المقدس 29 نیروی زمینی ارتش