پایگاه خبری

آذربایجان، نروژ را شکست داد

آذربایجان، نروژ را شکست داد
تیم فوتبال انگلیس در خانه برابر مالت به پیروزی رسید و با 6 امتیاز در صدر باقی ماند.

آذربایجان، نروژ را شکست داد