پایگاه خبری

آخرین فیلمی که آیت الله رفسنجانی دید

آخرین فیلمی که آیت الله رفسنجانی دید
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آخرین فیلمی که اعلام رسمی شد به تماشای آن نشسته است، فیلم «رستاخیز» احمدرضا درویش بود.

آخرین فیلمی که آیت الله رفسنجانی دید