پایگاه خبری

آتش‌بس در ریف دمشق و ادلب شروع شد

آتش‌بس در ریف دمشق و ادلب شروع شد
منابع خبری سوری از آغاز آتش بس در شهرک‌های «کفریا»، «الفوعه»، «الزبدانی» و «مضایا» خبر دادند.

آتش‌بس در ریف دمشق و ادلب شروع شد