پایگاه خبری

آتالانتا به رده چهارم جدول صعود کرد

آتالانتا به رده چهارم جدول صعود کرد
تیم برگامویی در خانه‌اش به برتری رسید.

آتالانتا به رده چهارم جدول صعود کرد