اخبار فرهنگی

خیران نهمین کتاب نویسنده ابرکوهی را مطالعه کنند

انتشار یک کتاب با موضوعی متفاوت؛ خیران نهمین کتاب نویسنده ابرکوهی را مطالعه کنند یزد ـ نویسنده ابرکوهی با بیان اینکه نهمین کتابش اکنون در دست انتشار است، گفت: خیران را به مطالعه این کتاب که دارای ...

Read more »