پایگاه خبری

شجاعی: چسبیده به پستم نیستم

شجاعی: چسبیده به پستم نیستمخزانه داری که حتی پس از استعفا چک های کمیته ملی المپیک را امضا می کند با تاکید بر اینکه هیچ نفعی از این مسئولیت نمی برد گفت: در مقطعی فکر ...

Read more »