دسته‌بندی نشده

مبنای تعامل پلیس با هیات های عزاداری در محرم

معاون اجتماعی ناجا عنوان کرد؛ مبنای تعامل پلیس با هیات های عزاداری در محرم   معاون اجتماعی ناجا گفت: مبنای تعامل و همکاری پلیس با هیئآت، حسینیه ها و مجالس عزاداری حسینی در ماه محرم، شیوه نامه های ...

Read more »