دسته‌بندی نشده

مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط از ارتفاع در آزادراه تهران شمال

مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط از ارتفاع در آزادراه تهران شمال مرگ کارگر جوان سقوط کارگر جوان از ارتفاع در پروژه راه سازی، مرگ دلخراش وی را به همراه داشت. در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵مبنی ...

Read more »