پایگاه خبری

فیلم/ واكنش مردم به قرائت نام شهداى آتش نشان

فیلم/ واكنش مردم به قرائت نام شهداى آتش نشانمراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان و واكنش مردم به قرائت نام آنها. فیلم/ واكنش مردم به قرائت نام شهداى آتش نشان