پایگاه خبری

استخدام 2 هزار جوان با عنوان «دستیاران دولت»

استخدام 2 هزار جوان با عنوان «دستیاران دولت»معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اخذ مجوز استخدام 2000 جوان در موضوع «دستیاران جوان دولت» خبر داد. استخدام 2 هزار جوان با عنوان «دستیاران دولت»