دسته‌بندی نشده

وجود ۱۱۳ واحد گلخانه‌ای در استان زنجان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان خبر داد: وجود ۱۱۳ واحد گلخانه‌ای در استان زنجان   زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان، از وجود ۱۱۳ واحد گلخانه‌ای در استان زنجان خبر داد و گفت: وسعت این تعدادگلخانه ای در استان ...

Read more »