پایگاه خبری

انگلیسی‌ ها بی‌ خیال هافبک تیم‌ ملی شدند

انگلیسی‌ ها بی‌ خیال هافبک تیم‌ ملی شدندهافبک دفاعی تیم‌ملی تا این لحظه به هیچ تیم اروپایی ملحق نشده است. انگلیسی‌ ها بی‌ خیال هافبک تیم‌ ملی شدند


پایگاه خبری

امیری: نقض برجام آمریکا را بی اعتبار می کند

امیری: نقض برجام آمریکا را بی اعتبار می کندمعاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک سند حقوقی و بین المللی است و نقض آن توسط آمریکا، این کشور را نزد ...

Read more »


پایگاه خبری

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی است

محجوب: منشأ اصلی فساد بی انضباطی استدبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه منشأ اصلی فساد بی‌انضباطی است، گفت: نباید به سمتی حرکت کنیم که فساد کردن اصل و فساد نکردن فرع شود. محجوب: منشأ اصلی فساد ...

Read more »


پایگاه خبری

ما به متهم شدن به مسائل بی ربط عادت کرده ایم

ما به متهم شدن به مسائل بی ربط عادت کرده ایمبارسلونا پس از تساوی چهارشنبه شب برابر اتلتیکو، از ساعت ۱۷:۴۵ روز شنبه میهمان خیخون خواهد بود. ما به متهم شدن به مسائل بی ربط عادت ...

Read more »