پایگاه خبری

درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین(ع)

درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین(ع)آیت‌الله سبحانی در پیامی به بزرگداشت موسوی گرمارودی نوشت: ترکیب‌بند عاشورایی و شعر بلند این شاعر خوش‌قریحه درباره زینب کبری (س) از اشعاری است که تا ابد بر تارک شعر فارسی ...

Read more »