پایگاه خبری

اختصاص بخشی از مهریه عروس ها به داعش

اختصاص بخشی از مهریه عروس ها به داعشیک منبع بومی در استان نینوای عراق اعلام کرد، داعش در راستای افزایش منابع درآمدی خود یک سری قوانین جدید تعیین کرده که بر اساس آنها مالیات‌هایی را ...

Read more »