پایگاه خبری

انتقال وهابیت از خاندان عبدالعزیز به آل سلمان

انتقال وهابیت از خاندان عبدالعزیز به آل سلمانپس از اینکه محمد بن سلمان از واشنگتن بازگشت، درحالی که از حمایت کاخ سفید برخوردار بود، کودتای خانوادگی ...

Read more »