پایگاه خبری

هدیه داوید لوئیز به هوادار وفادار

هدیه داوید لوئیز به هوادار وفاداربعد از پیروزی پر گل چلسی در برابر لسترسیتی در دیدار دیشب، داوید لوییز لباس خود را به یکی از هواداران هدیه کرد. هدیه داوید لوئیز به هوادار وفادار کرمان نیوز