دسته‌بندی نشده

بازار میلگرد منتظر شوک جدید

بازار میلگرد منتظر شوک جدید

در بازار میلگرد ترکیه همچنان فعالیت چندانی مشاهده نمی‌شود. در بازار داخلی خریداران منتظر روشن تر شدن وضعیت بازارند و در بازار صادرات نیز فرصت چندانی برای معامله مشاهده نمی‌شود.

گسترش‌نیوز: اغلب پیشنهادات صادراتی ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن فوب است که برای تولیدات دسامبر است و برخی به دنبال فروش در ۴۲۵ دلارند. نرخ نسبتا در ثبات است و محموله‌های کوچکی مبادله شده است. کارخانه‌ها به دنبال فروش در بازارهای همیشگی خود هستند ولی خریداران تاکنون افزایش قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند.

میلگرد
میلگرد