پایگاه خبری

90 درصد تسهیلات بانک سرمایه در اختیار 30 نفر قرار گرفت

90 درصد تسهیلات بانک سرمایه در اختیار 30 نفر قرار گرفت
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کشور خبر داد و گفت: 90 درصد تسهیلات بانک سرمایه در اختیار تنها 30 نفر قرار گرفت.

90 درصد تسهیلات بانک سرمایه در اختیار 30 نفر قرار گرفت

خبرگذاری خوزستان