پایگاه خبری

6 بازیکن لب مرز در پرسپولیس

6 بازیکن لب مرز در پرسپولیس
6 بازیکن حال حاضر در پرسپولیس با داشتن 2 کارت زرد در آستانه محرومیت هستند .

6 بازیکن لب مرز در پرسپولیس