پایگاه خبری

3 امتیاز سخت شاگردان آلگری از سیسیل

3 امتیاز سخت شاگردان آلگری از سیسیل
هفته ششم سری آ ایتالیا با پیروزی یوونتوس مقابل پالرمو در سیسیل ادامه یافت.

3 امتیاز سخت شاگردان آلگری از سیسیل

هنر