پایگاه خبری

یک هفته 7 چهره؛ از حاج قاسم تا رامبد و غیبت فیدل

یک هفته 7 چهره؛ از حاج قاسم تا رامبد و غیبت فیدل
سردار سلیمانی با انتشار بیانیه ای حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را تکذیب کرد.

یک هفته 7 چهره؛ از حاج قاسم تا رامبد و غیبت فیدل

افق