پایگاه خبری

یارانه این ماه کی واریز می‌شود؟

یارانه این ماه کی واریز می‌شود؟
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: شصت و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 چهارشنبه 26 آبان ماه واریز می شود.

یارانه این ماه کی واریز می‌شود؟

oxin channel