پایگاه خبری

گشت دریایی مشترک استرالیا و اندونزی در دریای جنوبی چین

گشت دریایی مشترک استرالیا و اندونزی در دریای جنوبی چین
وزیر خارجه استرالیا از طرح این کشور با اندونزی برای انجام گشت‌های دریایی مشترک در دریای جنوبی چین خبر داد.

گشت دریایی مشترک استرالیا و اندونزی در دریای جنوبی چین

باران فیلم