پایگاه خبری

گروگانگیری در خوزستان

گروگانگیری در خوزستان
شامگاه امروز جمعه یک قاچاقچی مواد مخدر سرنشینان یک اتوبوس در شهر ملاثانی مرکز شهرستان باوی استان خوزستان را گروگان گرفت و یک نفر را زخمی کرد.

گروگانگیری در خوزستان

دانلود رایگان اینستاگرام