پایگاه خبری

کی‌روش واقعا یک مرد به تمام معنا و یک الگو است

کی‌روش واقعا یک مرد به تمام معنا و یک الگو است
امیلیو پیکسه گفت: کی‌روش باعث آغاز فصل و دوران جدیدی در فوتبال پرتغال شد که موجبات حضور ستارهای فوتبال پرتغال در سطح اول فوتبال جهان را فراهم آورد.

کی‌روش واقعا یک مرد به تمام معنا و یک الگو است

دانلود برنامه ایمو