پایگاه خبری

کنفرانس عجیب کریمی در دیدار با نفت تهران

کنفرانس عجیب کریمی در دیدار با نفت تهران
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان دیدارش با نفت تهرن کنفرانس خبری عجیبی داشت.

کنفرانس عجیب کریمی در دیدار با نفت تهران