پایگاه خبری

کلوپ: عصبانیت گواردیولا به سود من شد

کلوپ: عصبانیت گواردیولا به سود من شد
سرمربی آلمانی لیورپول از پیشرفت تیمش در این فصل خوشحال است.

کلوپ: عصبانیت گواردیولا به سود من شد